rss kanál
Kategorie článků

Mistrovství Evropy F3F 2013

Aktualizace 15.9.2013

Máme bednu! J. Souček vybojoval nádherné 3.místo a kluci se v týmech umístili také na krásném 3. místě. Veliká gratulace. R. Plch se umístil hned za Jirkou na 4. místě a M. Trsek vybojoval 20. místo. Krátý report ze soutěže od Jirky zde.

Aktualizace 28.2.2013

Bulletin 1 zde (nové okno)

Další info zde (nové okno) - oficíální stránky pořadatele

Aktualizace 9.1.2013

Bulletin 0 zde (nové okno)

Aktualizace 27.10.2012

Níže uvádím konečné složení reprezentačního týmu a jména náhradníků na ME F3F v roce 2013 (zasláno předsednictvu KLeMČR ke schválení):

Reprezentace (dle pořadí): Radovan Plch, Jiří Souček, Miroslav Trsek
Náhradníci (dle pořadí): Václav Vojtíšek, Tomáš Winkler, Richard Kohl

Tabulka s výkony dle postupového klíče zde.

Další info na webu FAI.

Zpracoval: J. Vojta, trenér F3F

Kritéria pro výběr reprezentačního týmu pro Mistrovství Evropy 2013 konané v Donovalech na Slovensku v termínu 9.9. - 14.9.2013:

1. Celkový počet členů reprezentačního týmu jsou 3 piloti (pokud pořadatelé neumožní start více lidem) a případně 1 junior.
2. Započítávat se budou výsledky (procentuální přepočet na vítěze) ze soutěží uvedených v kalendáři pořádaných od MČR 2011 včetně do konce r. 2012.
3. Započítává se celkem 7 výsledků z následujících soutěží: 7 x výsledek ze soutěží tuzemských (TUZ) a/nebo seriálu Eurotour/WC, uvedených v kalendáři pro daný rok a konaných v termínu uvedeném výše, přičemž min. 2 soutěže musí být ze seriálu Eurotour/WC 2012. K výsledkům soutěží ze seriálu Eurotour/WC bude připočtena bonifikace 5% (např. dosažený výsledek v přepočtu na vítěze bude 900b, započítany výsledek do nominace bude 945b.) K výsledeku MČR 2012 bude připočtena bonifikace 3%, z tohoto důvodu se účast doporučuje.
4. Započítávat se budou POUZE soutěže, kterých se zúčastní, nebo se zúčastnilo minimálně 10 soutěžících.
5. Odmítne-li některý z kvalifikovaných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
6. Pokud to situace bude vyžadovat, má trenér F3F právo učinit změny v systému výběru a v nominaci členů reprezentace a to s ohledem na dlouhodobou výkonnost pilotů či optimální složení týmu

Klíč tedy může např. být: 5xTUZ, 2xET/WC; nebo 2xTUZ, 5xET/WC; může být i 7xET/WC

Zpracoval: J. Vojta, trenér F3F

© 2011 F3F.cz