rss kanál
Kategorie článků

Mistrovství Světa F3F 2012

Reportáž ZDE a ohlédnutí ZDE

Mistrovství světa F3F je plánováno na týden od 6. do 13. října 2012. Místem konání je Kap Arkona, Německo. Informace v německém a anglickém jazyce lze nalézt na webu pořadatele zde a dále je ke stažení:

- bulletin č. 3 (aktualizace 24.9.2012) - doplněny místní úpravy pravidel (Local Rules)
- bulletin č. 2 (aktualizace 2.5.2012)
- bulletin č. 1 (aktualizace 2.1.2012)

Aktualizace 19.9.2012

Tak první oficiální MS F3F se nám blíží a mám zde jednu malou zajímavost; závod bude možné sledovat live v HD kvalitě na webu pořadatele zde.

Aktualizace 10.10.2011

Níže uvádím konečné složení reprezentačního týmu a jména náhradníků na MS F3F v roce 2012 (bude takto zasláno předsednictvu KLeMČR ke schválení):

Reprezentace (dle pořadí): Radovan Plch, Jaroslav Vojta, Filip Kalenský
Náhradníci (dle pořadí): Tomáš Winkler, Miroslav Trsek, Václav Vojtíšek

Tabulka s výkony dle postupového klíče zde. Dle výkonů z tabulky byl třetím postupujícím Tomáš W., nicméně přenechal své místo Filipovi K. a zařadil se jako první náhradník.

Zpracoval: J. Vojta, trenér F3F

Aktualizace 3.10.2011


Ve světle níže uvedeného emailu, který jsem jako trenér kat. F3F obdržel včera (2.10.2011), bych Vás chtěl informovat, že nominace na MS F3F v r. 2012 se bude uzavírat již letos, a to 15.10. Z toho vyplývá, že poslední soutěže, které se započítají do nominace budou č.585 (Liberec 8.10.) a č. 588 (Ústí n. Orlicí). Z nominačních kriteríí níže tedy odpadají soutěže z jarní části sezony 2012, počet a složení soutěží počítaných do nominace zůstává stejný.
 

Složení repre. týmu k dnešnímu dni (dle pořadí): Plch Radovan, Vojta Jaroslav, Winkler Tomáš

Podrobný rozpis výkonů repre. pilotů zde uveřejním během týdne, aktualizovaný pak po soutěžích 585 a 588 včetně jmen 3 náhradníků, tj. dalších v pořadí.

Email ze dne 2.10.2011 (J. Vosejpka)

Zdravím šéftrenéry a trenéry FAI kategorií,
z pověření předsednictva KLeMČR upozorňuji na rozhodnutí předsednictva z
11.6.2011, zápis č.7, odstavec 6/ :

V souvislosti s problematikou nominací reprezentantů v jednotlivých
kategoriích rozhodlo předsednictvo KLeM následovně:

- k datu 15.10. běžného roku bude sestavena reprezentace pro rok následující

- reprezentaci tvoří 3 reprezentanti a 3 náhradníci

- v nominačních kritériích bude bezpodmínečně zahrnuto MČR - účast povinná

- ruší se volné karty v působnosti trenérů

Prosím, abyste uvedená pravidla zohlednili v kriteriích pro výběr
reprezentantů na MS a ME pořádaná v roce 2013 (výběr v roce 2012). Preambule
(Obecné podmínky) zůstanou zachovány z minulého roku, nemusíte tedy tyto
podmínky uvádět v kritériích pro jednotlivé kategorie:

Obecné podmínky:

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR)

2. Reprezentant souhlasí s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho
výjezdem na MS, ME.

(výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné
kategorie), při nesouhlasu je účast nabídnuta dalšímu v pořadí.

3. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s
šéftrenérem příslušné kategorie, předsednictvo KLeMČR tento návrh pouze
schvaluje.

 

REPREZENTACE

Níže uvádím nominační kritéria pro výběr reprezentace na MS F3F 2012. Zatím je počet účastníků stanoven na 3 seniory + 1 junior.

1) Celkový počet členů reprezentačního týmu jsou 3 piloti (+ případně 1 junior), kteří musí být členy SMČR
2) Započítávat se budou výsledky (procentuální přepočet na vítěze) ze soutěží od MČR 2010 včetně do konce jarní části sezóny 2012 (přesný termín/číslo poslední započítávací soutěže bude stanoven až po zveřejnění kaledáře soutěží na rok 2012 a dále dle termínu přihlášek na MS 2011)
3) Započítává se celkem 7 výsledků z následujících soutěží:
a) 6 x výsledek ze soutěží tuzemských (TUZ) a/nebo seriálu Eurotour (ET), uvedených v kalendáři pro daný rok a konaných v termínu uvedeném výše, přičemž min. 2 soutěže musí být ze seriálu Eurotour 2011/2012. K výsledkům soutěží ze seriálu Eurotour bude připočtena bonifikace 5% (např. dosažený výsledek v přepočtu na vítěze bude 900b, započítany výsledek do nominace bude 945b.)
b) výsledek MČR 2011 (pokud se neodlétá, bude započten další výsledek z tuzemských soutěží, nebo soutěží Eurotour)
4) Započítávat se budou POUZE soutěže, kterých se zúčastní, nebo se zúčastnilo minimálně 10 soutěžících
5) Odmítne-li některý z kvalifikovaných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
6) Pokud to situace bude vyžadovat, má trenér F3F právo učinit změny v systému výběru a v nominaci členů reprezentace a to s ohledem na dlouhodobou výkonnost pilotů či optimální složení týmu

Klíč tedy může např. být: 4xTUZ, 2xET a MČR 2011; nebo 2xTUZ, 4xET a MČR 2011; může být i 6xET a MČR 2011
Tabulka s nominací zde bude brzy uveřejněna a průběžně aktualizována.

Zpracoval trenér F3F, Jaroslav Vojta
© 2011 F3F.cz